διορθώστε το

Τρίτοι προμηθευτές

Όπως αναφέρεται στους Όρους & Προϋποθέσεις, εναπόκειται στον Προμηθευτή να ελέγχει περιοδικά αυτή τη σελίδα και να ενημερώνει γραπτώς την TicketingHub για τυχόν αντιρρήσεις στη χρήση των αναδόχων.